Chiong-hoà Tē-hng Hoat-īⁿ

Chiong-hoà Tē-hng Hoat-īⁿ (彰化地方法院) sī Tâi-oân Chiong-hoà-koān ê tē-hng hoat-īⁿ; sio̍k-î tē-saⁿ kip phó͘-thong hoat-īⁿ.

Chiong-hoà Tē-hng Hoat-īⁿ