Tē-hng hoat-īⁿ

Tē-hng hoat-īⁿ (地方法院) thong-siông sī sò͘-siōng têng-sū ê chho͘-sím hoat-īⁿ; i koán-hat ê hoān-ûi thong-siông sī chi̍t ê siâⁿ-chhī ia̍h chi̍t ê koān.

Siong-koanSiu-kái