Choân-oan-khu ê ūi-tì.

Choân-oan-khu (Hàn-jī: 荃灣區; Eng-gí: Tsuen Wan District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, sio̍k Sin-kài. 2006 nî ê jîn-khaú ū 28.8 bān.