Choa̍t-tùi téng-kip

Choa̍t-tùi téng-kip (絕對等級; absolute magnitude; M) sī kā thian-thé khǹg tī te̍k-tēng ê kī-lī sî, só͘ têng-hiān chhut ê sī téng-kip.