Chok-phín (作品) sī kū-iú to̍k-chhòng-sèng, pēng-chhiáⁿ ē-sái thàu-kòe bó͘ chióng hêng-sek hok-chè ê tì-le̍k sêng-kó. I sī tù-chok-khoân pó-hō͘ ê tùi-siōng. Chok-phín ê chhòng-chok-chiá chiū-sī chok-chiá.