Khu-pia̍t: Kāng-miâ ê chheh, chhiáⁿ khoàⁿ Lâm-hôa-keng

Chong-chú (莊子) sī Tiong-kok Chiàn-kok sî-kî ê su-sióng-ka, tiat-ha̍k-ka, sī Tō-ka su-sióng ê tāi-piáu jîn-bu̍t. Lâm-hôa-keng sī i siá ê.

Chng-chú

I hō͘ sìn Tō-kàu ê lâng hō-choè Lâm-hôa Chin-jîn (南華真人).