Christopher Morley (1890 nî 5 goe̍h 51957 nî 3 goe̍h 28) sī Bí-kok ê kì-chiá, siáu-soat-ka, phêng-lūn-ka kiam si-jîn.

Morley bat chham-ú chhòng-li̍p Pài-la̍k Bûn-ha̍k Phêng-lūn (Saturday Review of Literature).

Morley ê tù-chok chhiau-koè 100 pún, khah ū-miâ ê chok-phín ū 1939 nî ê Kitty Foyle, bat phah chò tiān-iáⁿ, tio̍h koè Ha̍k-īⁿ Chióng (Academy Award). Leng-goā koh ū Tò-pêng ê Lûi-siaⁿ (Thunder on the Left, 1925 nî), Kúi-á Chheh-tiàm (The Haunted Bookshop, 1919 nî) kap Lián-á téng ê Parnassus (Parnassus on Wheels, 1917 nî).

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái