Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Chu-liāu (khu-pia̍t).

Chu-liāu, ū sî tòe Eng-gí kóng data ("té-thah"), sī chi̍t cho͘ liōng-sèng (quantitative) he̍k-chiá chit-sèng (qualitative) ê bá-liuh (value). Ha̍k-su̍t ia̍h sī sán-gia̍p siōng ēng data ê koan-liām lí-kái chu-liāu, chiong in kè-sǹg, siu-chi̍p, pò-kò kap hun-sek.

Iōng-gíSiu-kái

Tī goân Latin-gí ê bûn-hoat, data chit jī sī ho̍k-sò͘ hêng-sek, nā tan-sò͘ sī datum; chóng-sī chit-má hâm Eng-gí chāi-lāi chin chē lâng kā chit jī ti̍t-chiap chò tan-sò͘ leh ēng.[1]

Chham-khóSiu-kái

  1. Hickey, Walt (2014-06-17). "Elitist, Superfluous, Or Popular? We Polled Americans on the Oxford Comma". FiveThirtyEight. 2015-05-04 khòaⁿ--ê.