Chut (chhiūⁿ-kî)

Chut-á ia̍h peng-áchhiūⁿ-kî lāi-bīn ê chi̍t khoán kî-jí. âng-sek kî-jí kiò choè peng (兵); o͘-sek ê kiò choè chut (卒).

âng-sek ê peng
o͘-sek ê chut