Congo HôHui-chiu lâm-pō͘ ê chi̍t tiâu hô-chhoan, lâu keng-koè Angola, Burundi, Cameroon, Tiong-hui Kiōng-hô-kok, Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok, Gabon, Congo Kiōng-hô-kok, Rwanda, Tanzania kap Zambia.

Congo Hô