Continental Airlines 3407-hō pan-ki

Continental Airlines 3407-hō pan-ki sī chi̍t-pang Continental Airlines ê Bí-kok kok-lāi pan-ki, iû Colgan Air êng-ūn, ta̍k-kang lâi-hoê poe tī New Jersey ê New Liberty Kok-chè Ki-tiûⁿ kap New York ê Buffalo Niagara Kok-chè Ki-tiûⁿ. Tī 2009 nî 2 goe̍h 12, teh poe chit-tiâu hâng-soâⁿ ê chi̍t-tâi Bombardier Dash 8 Q400 chai-lo̍h tī Buffalo tang-pak-pêng chi̍t-keng chhù téng-thâu, chō-sêng hui-ki téng choân-pō͘ 49-ê lâng kap chhù lāi 1-ê lâng sí-bông.