Cornell Tāi-ha̍k (Eng-bûn: Cornell University) sī Bí-kok New York ê chi̍t keng su-li̍p ê gián-kiù-hêng tāi-ha̍k.

Cornell Tāi-ha̍k ê cheng-lâu