Corse

Hoat-kok ê tōa-khu (région)
(Tùi Corsica choán--lâi)

Corse, Italia-gíCorsica, sī Hoat-kok ê chi̍t-ê tōa-khu (région), siú-hú sī Ajaccio, tāi-iok ū 320,208 ê jîn-kháu (2013), thó͘-tē bīn-chek 8,680 km².

Corse ê ūi-tì.