Croatia ê kūn

Kūn (županije) sī Croatia ê tē-it kip hêng-chèng-khu. Ùi 1992 nî hêng-chèng-khu kái-kek í-lâi, Croatia pī pun chòe 20 ê kūn kap siú-to͘ Zagreb. Kàu 2015 nî ûi-chí, chia-ê kūn pī pun chòe 128 ê siâⁿ-chhī kap 428 ê chū-tī-thé.

Flag map of Croatia.svg Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Croatia tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.