Cuba Chóng-thóng, nā chiàu 1976 nî í-lâi ê thé-chè, chèng-sek ê choân-miâ sī Cuba Kok-ka Lí-sū-hōe Chú-se̍k (Se-pan-gâ-gí: Presidente del Consejo de Estado de Cuba).