Dâmbovița Khe sī lâu keng-kòe Romania Argeș Koān ê chi̍t-tiâu khe.

Dâmbovița Khe
Kok-ka  Romania
Só͘-chāi Argeș Koān


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Romania tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.