Dương Văn Minh (1916 nî 2 goe̍h 16 ji̍t – 2001 nî 8 goe̍h 6 ji̍t) sī Oa̍t-lâm ê chi̍t ê chèng-tī-ka kap chiong-kun. I tī 1975 nî 4 goe̍h 28 ji̍t kàu 4 goe̍h 30 ji̍tOa̍t-lâm Kiōng-hô-kok ê chóng-thóng.

Dương Văn Minh