Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok
South Vietnam in its region.svg

Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok (Oa̍t-lâm-gí: Việt Nam Cộng Hòa) sī 1955 nî tī kin-á-ji̍t Oa̍t-lâm lâm-pō͘ sêng-li̍p ê kok-ka, 1975 nî hō͘ Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok bia̍t-bông.