Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok

Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok (越南共和國, Oa̍t-lâm-gí: Việt Nam Cộng Hòa) sī 1955 nî tī kin-á-ji̍t Oa̍t-lâm lâm-pō͘ sêng-li̍p ê kok-ka, 1975 nî hō͘ Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok bia̍t-bông.

Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok
Việt Nam Cộng Hòa
1955 nî–1975 nî
Lâm-oa̍t kî-á
kî-á
Lâm-oa̍t
bûn-chiong
Chu-kù: Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm
"chó͘-kok, êng-ū, chek-jīm"
Kok-koa: "Tiếng Gọi Công Dân"
Siú-to͘ Sài Gòn
Koaⁿ-hong gí-giân Oa̍t-lâm-gí
Chèng-hú Chóng-thóng-chè
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1955 nî
• Pang-hoāi
1975 nî
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Oa̍t-lâm-kok
Lâm Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok
Taⁿ siok-tī  Oa̍t-lâm