Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok

Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok
Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok ê kî-á
NoordVietnamKaart.png

Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok (Oa̍t-lâm-gí: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) sī 1945 nî tī kin-á-ji̍t Oa̍t-lâm lâm-pō͘ sêng-li̍p ê kok-ka, 1975 nî bia̍t-bông Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok, 1976 nî kái-miâ kiò chò Oa̍t-lâm Siā-hoē-chú-gī Kiōng-hô-kok.