DARPA (kok-hông ko-kip gén-kiú kè-uē-sú; ing-gú: Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA))[3], sī Bíkok kok-hông-pōo hū-tsik gén-huat [en] kun-iōng ko-kip kho-ki ê hîng-tsìng ki-kòo. DARPA ê tsóng-pōo [en] khiā-tī Bíkok Virginia tsiu Arlington Kūn.[4][5]

Kok-hông ko-kip gén-kiú kè-uē-sú
(Defense Advanced Research Projects Agency)

Headquarters in Ballston in Arlington County, Virginia, 2022
Agency overview
Formed 1958 nî 2 goe̍h 7 ji̍t;​ 66 nî í-chêng​ (1958-02-07) (as ARPA)
Preceding agency
  • Advanced Research Projects Agency
Jurisdiction Federal government of the United States
Headquarters Arlington, Virginia, U.S.
Employees 220[1]
Annual budget $3.427 billion (2019)[2]
Agency executive
Parent department United States Department of Defense
Website www.darpa.mil

Tsù-kái siu-kái

  1. "About Us". Defense Advanced Research Projects Agency. n.d. September 29, 2019 khòaⁿ--ê. 
  2. "Budget". Defense Advanced Research Projects Agency. n.d. goân-loē-iông tī November 13, 2015 hőng khó͘-pih. April 2, 2019 khòaⁿ--ê. 
  3. 賴志遠. "Next AI campaign—美國DARPA人工智慧科技研發計畫介紹". 中华民国国家实验研究院. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-11-30. 2020-09-24 khòaⁿ--ê.  (Hàn-gí)
  4. "Defense Advanced Research Projects Agency | United States government". Encyclopedia Britannica (ēng Eng-gí). 2021-10-05 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
  5. Defense Advanced Research Projects Agency. "About DARPA". Defense Advanced Research Projects Agency. June 26, 2021 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)

Ên-sin ua̍t-to̍k siu-kái

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-poo lên-ket siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Defense Advanced Research Projects Agency