DakotaBí-chiu goân-chū-bîn ê chi̍t-ê pō͘-cho̍k, in mā cho͘ chò chi̍t-ê Pak Bí-chiu ê Chu Tē-it Bîn-cho̍k (First Nations) thoân-thé chèng-hú (band government). In koh sǹg sī Sioux lâng ê 3-tōa chhù-bûn-hòa chi it, ē-té it-poaⁿ koh hun chò Tang-pō͘ Dakota kap Se-pō͘ Dakota.