Dalai Lama 8-sè (1758 nî  – 1804 nî ), hoat-miâ hō-chòe Jamphel Gyatso (བྱམས་སྤེལ་རྒྱ་མཚོ་), sī Se-chōng hu̍t-kàu ê 1-ê Tulku, iû 1762 nî kàu 1804 nî sī Gelug-phài--ê Dalai Lama.

Dalai Lama 8-sè
Dalai Lama 8-sè
chêng-jīm:
Kelzang Gyatso
Dalai Lama (8-sè)
1762 nî - 1804 nî
kè-jīm:
Lungtok Gyatso