Daniël François Malan

(Tùi Daniel François Malan choán--lâi)

Daniël François Malan (1874-nî 5-go̍eh 22-ji̍t - 1959-nî 2-go̍eh 7-ji̍t), Lâm-hui chèng-tī-ka, 1948-nî kàu 1954-nî tam-jīm Lâm-hui chóng-lí, sī Lâm-hui Chéng-cho̍k Keh-lī Chè-tō͘ ê chè-tēng-chiá kah si̍t-si-chiá.

Daniel François Malan.