Lâm-hui-kok

(Tùi Lâm-hui choán--lâi)
Hui-chiu lâm-pêng ê khu-he̍k sī Lâm Hui-chiu

Lâm-hui Kiōng-hô-kok (Afrikaans-gí: Republiek van Suid-Afrika; Eng-gí: Republic of South Africa; Zulu-gí: iRiphabliki yaseNingizimu Afrika) sī tī lâm Hui-chiu boé-liu ê kok-ka. Pak-hong ū Namibia, Botswana, Zimbabwe; tang-pak-hong ū Mozambique, Swaziland. Lesotho oân-choân pau tī Lâm-hui ê kok-kài lāi-té.

Lâm-hui Kiōng-hô-kok
Republic of South Africa
Lâm-hui kî-á
kok-kî
Lâm-hui kok-hui
kok-hui
Chu-kù: ǃke e꞉ ǀxarra ǁke
"Chē-chē khoán lâng, liân-ha̍p--khí-lâi"
Kok-koa: National anthem of South Africa
"Lâm-hui kok-koa"
Siú-to͘ Cape Town (li̍p-hoat)
Pretoria (hêng-chèng)
Bloemfontein (su-hoat)
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Johannesburg
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí, Zulu-gí, Swazi-gí, Afrikaans-gí, Pak Sotho-gí, Sotho-gí, Tswana-gí, Tsonga-gí, Xhosa-gí, Venda-gí, Lâm Ndebele-gí
Ū te̍k-sû tē-ūi ê gí-giân Khoi-gí, Nama-gí, San-gí, Lâm-hui chhiú-gí, Tek-gí, Hi-lia̍p-gí, Gujarat-gí, Hindi-gí, Phû-tô-gâ-gí, Telugu-gí, Tamil-gí, Urdu-gí, A-la-pek-gí, Hi-pek-lâi-gí, Hoân-gí
Chèng-hú tan-it-chè, it-tóng iu-sè, gī-hoē-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Cyril Ramaphosa
• hù-chóng-thóng
David Mabuza
• Choân-kok Chiu Phêng-gī-hōe gī-tiúⁿ
Amos Masondo
• Kok-bîn Gī-hōe gī-tiúⁿ
Nosiviwe Mapisa-Nqakula
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hōe
Choân-kok Chiu Phêng-gī-hōe
Kok-bîn Gī-hōe
Bīn-chek
• Lóng-chóng
1,221,037 km2 (471,445 sq mi) (tē 24 miâ)
• chúi-he̍k (%)
0.380
Jîn-kháu
• 2021 nî kó͘-kè
60,142,978 (tē 23 miâ)
• 2011 nî phó͘-cha
51,770,560
• Bi̍t-tō͘
42.4/km2 (109.8/sq mi) (tē 169 miâ)
GDP (PPP) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$862 cha̍p-ek (tē 32 miâ)
• Pêng-kin
Increase$14,239 (tē 96 miâ)
GDP (bêng-gī) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$415 cha̍p-ek (tē 35 miâ)
• Pêng-kin
Increase$6,861 (tē 89 miâ)
Gini (2014 nî) Positive decrease 63.0
chin ko
HDI (2019 nî) Increase 0.709
ko · tē 114 miâ
Hoè-pè Lâm-hui rand (ZAR)
Sî-khu UTC+2 (SAST)
Sî-kan keh-sek yyyy/mm/dd
yyyy-mm-dd
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +27
ISO 3166 tāi-hō ZA
Siōng-téng domain .za

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: South Africa