Lâm-hui rand

Lâm-hui rand (Eng-gí: South African rand) sī Lâm-hui-kok ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī R ia̍h ZAR.

Lâm-hui rand tī Lâm-hui-kok, Lesotho kap Namibiahoat-tēng hoè-pè, tī Swaziland kap Zimbabwe mā ū liû-thong.