Lâm-hui rand (Eng-gí: South African rand) sī Lâm-hui-kok ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī R ia̍h ZAR.

Lâm-hui rand
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé ZAR
Sò͘-jī tāi-bé 710
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah toā)
 2 Pound
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 Cent
ho̍k-sò͘ rand
Kì-hō R
Cent c
Gîn-phiò R 10, R 20, R 50, R 100, R 200
Gîn-kak-á 10c, 20c, 50c, R 1, R 2, R 5, Krugerrand
Thóng-kè
Koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Lâm-hui-kok[chù 1]
 Namibia[chù 1][chù 2]
 Lesotho[chù 1][chù 3]
 Eswatini[chù 1][chù 4]
Hui-koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Angola
 Malawi
 Zambia
 Zimbabwe[chù 5]
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Lâm-hui Chún-pī Gîn-hâng
 Bāng-chām www.resbank.co.za
Ìn-soat-chiá Lâm-hui Gîn-phiò Hoē-siā
Chō-pè-kio̍k Lâm-hui Chō-pè Kio̍k
 Bāng-chām www.samint.co.za
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 4.1% (tī Lâm-hui-kok)
 Chu-liāu [1]
 Hong-hoat CPI
Hoē-lu̍t hō͘ koà-kau Namibia Namibia dollar
Lesotho Lesotho loti
Eswatini Eswatini lilangeni
(chiàu gia̍h-bīn)

Lâm-hui rand tī Lâm-hui-kok, Lesotho kap Namibiahoat-tēng hoè-pè, tī Eswatini kap Zimbabwe mā ū liû-thong.

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê ZAR ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chù-kha siu-kái

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Kiōng-tông Hoè-pè-khu [en] ê sêng-oân.
  2. Kap Namibia dollar tâng-chê liû-thong.
  3. Kap Lesotho loti tâng-chê liû-thong.
  4. Kap Eswatini lilangeni tâng-chê liû-thong.
  5. Kap Zimbabwe dollar (2009 nî 4 goe̍h 12 ji̍t chiām-thêng liû-thong), Eng-pōng, Euro, Bí-kim, Lâm-hui rand, Botswana pula, Ìn-tō͘ rupee, Jîn-bîn-pè, Ji̍t-pún yen tâng-chê hō͘ jīn-tēng sī chèng-hú kau-e̍k ê koaⁿ-hong hòe-pè.

Chham-khó siu-kái