Namibia dollarNamibia ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī NAD.

Namibia dollar
Namibian dollar

10 cents, 50 cents, N$1, N$5
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé NAD
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 cent
Kì-hō $, N$
Gîn-phiò N$10, N$20, N$30, N$50, N$100, N$200
Gîn-kak-á 5, 10, 50 cents, N$1, N$5, N$10
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Namibia (kap Lâm-hui rand)
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Namibia Gîn-hâng
 Bāng-chām www.bon.com.na
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 6.8%
 Chu-liāu [1]
Hoē-lu̍t koà-kau Lâm-hui-kok Lâm-hui rand (chiàu gia̍h-bīn)

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê NAD ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái