Ìn-tō͘ rupee (Eng-gí: Indian rupee, Hindi-gí: रुपया) sī Ìn-tō͘ ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī ₹ ia̍h INR.

Ìn-tō͘ rupee
Indian rupee
Ìn-tō͘ rupee ê gîn-phiòÌn-tō͘ rupee ê gîn-kak-á
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé INR
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 paisa
Kì-hō
 paisa
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500
 hán-tit ēng ₹2, ₹5
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng ₹1, ₹2, ₹5, ₹10
 hán-tit ēng 50, ₹20
Thóng-kè
Koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
Hui-koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Ìn-tō͘ Chún-pī Gîn-hâng[5]
Ìn-soat-chiá Security Printing and Minting Corporation of India Limited[6]
 Bāng-chām spmcil.com
Chō-pè-kio̍k Ìn-tō͘ Chèng-hú Chō-pè Kio̍k[6]
 Bāng-chām spmcil.com
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 4.4% (2017–2018)
 Chu-liāu [8]
 Hong-hoat CPI[9]
Hoē-lu̍t hō͘ koà-kau Bhutan Bhutan ngultrum (chiàu gia̍h-bīn)
Nepal Nepal rupee (₹1 = रू1.6)[7]

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê INR ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chù-kha siu-kái

  1. Kap Zimbabwe dollar (2009 nî 4 goe̍h 12 ji̍t chiām-thêng liû-thong), Eng-pōng, Euro, Bí-kim, Lâm-hui rand, Botswana pula, Ìn-tō͘ rupee, Jîn-bîn-pè, Ji̍t-pún yen tâng-chê hō͘ jīn-tēng sī chèng-hú kau-e̍k ê koaⁿ-hong hòe-pè.

Chham-khó siu-kái