Nepal rupeeNepal ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī NPR.

Nepal rupee
रुपैयाँ
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé NPR
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 Paisa
Kì-hō रु
₨ (ho̍k-sò͘), Re (tan-sò͘)
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng रु5, रु10, रु20, रु50, रु100, रु500, रु1000
 hán-tit ēng रु1, रु2, रु25, रु250
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng रु1, रु2
 hán-tit ēng 1, 5, 10, 25, 50 paisa, रु5, रु10
Thóng-kè
khai-sí sú-iōng 1932 nî
Sú-iōng-chiá    Nepal
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Nepal Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.nrb.org.np
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 3.6% (2021)
 Chu-liāu [2]
Hoē-lu̍t koà-kau Ìn-tō͘ Ìn-tō͘ rupee (₹) (INR)[1]
Hoē-lu̍t hō͘ koà-kau ₹1 = रु1.6000 (boé)
₹1 = रु1.6015 (boē)

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê NPR ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái