Bhutan Ông-kok
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
Flag of Bhutan.svg Emblem of Bhutan.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Bhutan ê só͘-chāi
Bhutan ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Thimphu
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 38,394 km² pâi sè-kài tē-136 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 634,982 lâng 2005 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 165 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 18.0 lâng/km2 2005 nî , pâi sè-kài tē 196 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Bhutan Ông-kok, Lâm-a ê lāi-lio̍k kok-ka, ma-sī sè-kài tē-i̍t-ê kìm-chí chia̍h-hun ê kok-ka.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

Tē-líSiu-kái