Bhutan ngultrumBhutan ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī BTN.

Bhutan ngultrum
དངུལ་ཀྲམ
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé BTN
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 chhertum
Kì-hō Nu.
 chhertum Ch.
Gîn-phiò Nu.1, Nu.5, Nu.10, Nu.20, Nu.50, Nu.100, Nu.500, Nu.1000[1][2]
Gîn-kak-á
 hán-tit ēng Ch.5, Ch.10, Ch.20, Ch.25, Ch.50, Nu.1 Nu.3
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Bhutan (kap Ìn-tō͘ rupee)
Hoat-hêng
Kim-iông
Koán-lí Kio̍k
Bhutan Ông-ka Kim-iông Koán-lí Kio̍k
 Bāng-chām www.rma.org.bt
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 5.2%
 Chu-liāu [3]
Hoē-lu̍t koà-kau Ìn-tō͘ Ìn-tō͘ rupee (chiàu gia̍h-bīn)

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê BTN ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. [1], accessed 2008-11-13
  2. Bhutan issues new 50- and 1,000-ngultrum notes BanknoteNews.com. Retrieved 2011-10-15.
  3. Royal Monetary Authority of Bhutan, 2015 est.