Lâm A-chiu

(Tùi Lâm-a choán--lâi)

Lâm-a, Lâm A-chiu, A-chiu tāi-lio̍k ê Lâm-pêng tē-tāi. Bīn-chek iok-lio̍k 4,480,000 km², (A-chiu tāi-lio̍k ê 10%).

Ē-kha ê kok-ka tī Lâm-a:

  • Afghanistan ū-sî-chūn hông tòng-chò Lâm-a ê pō͘-hūn.