Bangladesh Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
Flag of Bangladesh.svg National emblem of Bangladesh.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Bangladesh ê só͘-chāi
Bangladesh ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Dhaka
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 147,570 km² pâi sè-kài tē-92 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 171,700,000 lâng 2016 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 8 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 1,319 lâng/km2 2016 nî , pâi sè-kài tē 10 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn
Ahsan Manzil-Front View.jpg

Bangladesh Jîn-bîn Kiōng-hô-kokLâm A-chiu, che sī Bangla chit ê le̍k-sú bûn-hòa tē-tài ê tang-pêng. I ê lâm-hong ū Bangla-oan. Tû-liáu tang-lâm-kak-á ū Myanmar chò chhù-piⁿ í-gōa, kî-thaⁿ ê lio̍k-tē piⁿ-kài lóng hām Ìn-tō· kong-ke.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

  • Jîn-kháu:
    • 141,340,476 (liōng-kî-iok, 2004 nî 7 goe̍h)
    • Bi̍t-tō·: 1,055/km²

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái