Bangladesh Jîn-bîn Kiōng-hô-kokLâm A-chiu, che sī Bangla chit ê le̍k-sú bûn-hòa tē-tài ê tang-pêng. I ê lâm-hong ū Bangla-oan. Tû-liáu tang-lâm-kak-á ū Myanmar chò chhù-piⁿ í-gōa, kî-thaⁿ ê lio̍k-tē piⁿ-kài lóng hām Ìn-tō· kong-ke.

Bangladesh Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
Bangladesh kî-á
kok-kî
Bangladesh kok-hui
kok-hui
Kok-koa: আমার সোনার বাংলা
"goán kim-sek ê Bengal"
Kok-ka chìn-hêng-khek: নতুনের গান
"Chheng-liân ê koa"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Dhaka
Koaⁿ-hong gí-giân Bengal-gí
Sêng-jīn ê kok-ka gí-giân Bengal-gí
Chèng-hú tan-it-chè, it-tóng iu-sè, gī-hoē kiōng-hô-chè
• chóng-thóng
Abdul Hamid
• chóng-lí
Sheikh Hasina
• Kok-hoē chú-se̍k
Shirin Sharmin Chaudhury
• Choè-ko hoat-koaⁿ
Syed Mahmud Hossain
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
148,460 km2 (57,320 sq mi) (tē 94 miâ)
• chúi-he̍k (%)
6.4
Jîn-kháu
• 2018 nî kó͘-kè
Neutral increase161,376,708 (tē 8 miâ)
• 2011 nî phó͘-cha
149,772,364
• Bi̍t-tō͘
1,106/km2 (2,864.5/sq mi) (tē 7 miâ)
GDP (PPP) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$966 cha̍p-ek (tē 31 miâ)
• Pêng-kin
Increase$5,812 (tē 130 miâ)
GDP (bêng-gī) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$409 cha̍p-ek (tē 33 miâ)
• Pêng-kin
Increase$2,554 (tē 149 miâ)
Gini (2018 nî) Negative increase 39.5
tiong
HDI (2019 nî) Increase 0.632
tiong · tē 133 miâ
Hoè-pè Bangladesh taka (৳) (BDT)
Sî-khu UTC+6 (BST)
Sî-kan keh-sek dd-mm-yyyy (CE)
Siong-iōng tiān-goân 220 V–50 Hz
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +880
ISO 3166 tāi-hō BD
Siōng-téng domain .bd
.বাংলা

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái