Bangladesh takaBangladesh ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī BDT.

Bangladesh taka
টাকা
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé BDT
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 poysha
(bô-tī-leh ēng)
Kì-hō
poysha p
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000
 hán-tit ēng 1
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 5
 hán-tit ēng 1, 2
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Bangladesh
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Bangladesh Gîn-hâng
Ìn-soat-chiá The Security Printing Corporation Bangladesh Ltd.
 Bāng-chām www.spcbl.org.bd
Chō-pè-kio̍k The Security Printing Corporation Bangladesh Ltd.
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 5.26%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê BDT ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái