Lesotho lotiLesotho ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī LSL.

Lesotho loti
Lesotho loti
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé LSL
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 sente
ho̍k-sò͘ maloti
 sente lisente
Kì-hō L (tan-sò͘) ia̍h M (ho̍k-sò͘)
Gîn-phiò M10, M20, M50, M100, M200
Gîn-kak-á 1, 2, 5, 10, 20, 50 lisente, L1, M2, M5
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Lesotho (kap Lâm-hui rand)
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Lesotho Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.centralbank.org.ls
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 6.8%
 Chu-liāu [1]
 Hong-hoat CPI
Hoē-lu̍t koà-kau Lâm-hui-kok Lâm-hui rand (chiàu gia̍h-bīn)

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê LSL ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái