Hi-pek-lâi-gí

Hi-pek-lâi-gí (עִבְרִית, Lô-má-jī: Ivrit) sī Siám gí-giân (Semitic language) ê chi̍t-ê ki-hio̍h, sī Iû-thài-lâng kap sio-kīn bîn-cho̍k, chhan-chhiuⁿ Sat-má-lī-a-lâng, ê gí-giân.

Book of Esther, Hebrew, c. 1700-1800 AD - Royal Ontario Museum - DSC09614.JPG

Tī hiān-tāi, Hi-pek-lâi-gí sī Í-sek-lia̍t ê koan-hong gí-giân.

Chham-khóSiu-kái