Iû-thài-lâng (Hi-pek-lâi-gí: יְהוּדִי, Yehudi, יְהוּדִים, Yehudim; Ladino-gí: ג׳ודיו, Djudio, ג׳ודיוס, Djudios; Yiddish-gí: ייִד, Yid, ייִדן, Yidn) ia̍h Iû-thài, sī kóng sian-chó͘ sī kó͘ Tiong-tang (ancient Middle East) Í-sek-lia̍t-lâng (Israelites) ia̍h Hi-pek-lâi-lâng (Hebrews) ê lâng, he̍k-chiá sī sìn-gióng Iû-thài-kàu (Yehudah) ê lâng.

Khah ū-miâ ê Iû-thài-lâng: Albert Einstein, Maimonides, Golda Meir, Emma Lazarus.