Yiddish-gí (ייִדיש ia̍h אידיש, "Iû-thài-ōe" ê ì-sù) sī Kôan Tek-gí lāi-bīn ê chi̍t khóan Iû-thài gí-giân, thong-sè-kài tāi-iok ū 300 bān lâng teh sú-iōng. Yiddish-gí tû-liáu sû-lūi thàu-lām chē-chē Hi-pek-lâi-gí, Tang-au Slav gí-giân téng-téng ê goā-lâi-gí, i koh sī iōng Hi-pek-lâi jī-bó siá--ê.

Yiddish-gí tī Sūi-tián, Hô-lân, Moldova kap Lō͘-se-a chi̍t-kóa-á só͘-chāi, sī chèng-hú jīn-siàu ê chió-sò͘ gí-giân.

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Yiddish-gí ê pán-pún.