Albert Einstein

Albert Einstein he̍k-chiá A-ní-pek-te̍k Ài-in-su-thán (阿爾伯特·愛因斯坦) (1879 nî 3 goe̍h 14 ji̍t – 1955 nî 4 goe̍h 18 ji̍t) sī Tek-kok chhut-sì ê lí-lūn bu̍t-lí-ha̍k-ka. I siāng chhut-miâ--ê sī i thê-chhut ê siong-tùi-sèng lí-lūn, te̍k-pia̍t sī chit-liōng/lêng-goân ê tùi-èng . I the̍h tio̍h 1921 nî ê Nobel Bu̍t-lí-ha̍k Chióng.

Albert Einstein, 1947 nî