Davis Hái-kiap

Davis Hái-kiap (Eng-gí: Davis Strait; Hoat-gí: Détroit de Davis) sī chi̍t ê giap tī Baffin Tó kap Greenland tiong-ng ê hái-kiap. Hái-kiap ê lâm-pêng-bīn sī Labrador Hái, ah pak-pêng hām Baffin Oan sio-chiap.

Davis Hái-kiap