Sí-hái

(Tùi Dead Sea choán--lâi)

Sí-hái (Hi-pek-lâi-gú: יָם חַמֶלַח‎, yam ha-melaħ, "Kiâm Hái"; Qur'an A-la-pek-bûn: بَحْر ألمَيْت, baħrᵘ l- mayitⁱ, "Sí Hái") sī tiàm tī Sai-hoāⁿ Í-sek-lia̍t kap Iok-tàn tiong-ng ê iâm ô͘.

Sí-hái