Devin D. Ratray (1977 1 goe̍h 11 ji̍t ùi New York Chhī chhut-sì) sī Bí-kok ê ián-gôan.[1] I tī Home Alone (1990) kap Home Alone 2: Lost in New York (1992) ê ián-chhut chin ū-miâ.[2][3]

Chham-khó Siu-kái