Diablo (tiān-náu iû-hì)

DiabloBlizzard North kang-chok-sek khai-hoat, Blizzard Entertainment kong-si tī 1996 nî 12 goe̍h 31 ji̍t khái-sí hoat-hêng ê RPG tiān-náu iû-hì.