Dil Na'odAksum Ông-kok ê kok-ông.

Dil Na'od Picto infobox prétendant à un trône.png
Aksum ông
Aksum ông