Dominica Kiōng-hô-kok ê séng

(Tùi Dominicana ê séng choán--lâi)

Dominica Kiōng-hô-kok choân-kok hun chò 31 ê séng (provincia).

Dominica Kiōng-hô-kok ê 31 ê séng
Flag-map of the Dominican Republic.png Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Dominica Kiōng-hô-kok tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.