ESPN wordmark.svg

ESPNBí-kok choan-bûn teh hòng-sàng thé-io̍k chiat-bo̍k ê chi̍t keng tiān-sī pîn-tō.

HD Television.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap Tiān-sī siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.