Edward chhàm-hóe-chiá (Edward the Confessor; 1066 nî 1 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin) sī Eng-lân ê kok-ông, chāi-ûi kî-kan sī 1042 nî kàu 1066 nî 1 goe̍h 5 ji̍t.

Edward the Confessor
Eng-lân Kok-ông
Bayeux Tapestry scene1 EDWARD REX.jpg
Edward the Confessor
Eng-lân Kok-ông
Chāi-ūi 1042 nî1066 nî 1 goe̍h 5 ji̍t
Phoè-ngó͘ Wessex ê Edith
Ông-sek Wessex ông-ka
Kòe-sin 1066 nî 1 goe̍h 5 ji̍t