Chhōe si̍t-bu̍t ōe-ka, khòaⁿ Elizabeth Blackwell (ōe-ka).

Elizabeth Blackwell (1821 nî 2 goe̍h 3 ji̍t - 1910 nî 5 goe̍h 31 ji̍t) sī Bí-kok thâu-chi̍t-ê cha-bó͘ i-seng, mā sī lú-sèng siū i-ha̍k kàu-io̍k ê sian-hêng-chiá.

Elizabeth Blackwell

I 1869 nî kòe-āu sóa kòe Eng-lân seng-oa̍h, hia̍p-chō͘ hia Kok-ka Kiān-khong Hia̍p-hōe (National Health Society) tī 1871 nî ê kiàn-li̍p.

Chham-khó siu-kái

  • Kathleen Kuiper, pian. (2010). "Elizabeth Blackwell". Britannica Guide to the World's Most Influential People : 100 Most Influential Women of All Time. Encyclopaedia Britannica, Inc. ISBN 978-1-61530-058-7.