Eminem, goân-miâ Marshall Bruce Mathers III (1972 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì ) sī Bí-kok ê rap koa-chhiú.

Eminem (2014)

Chhut-sinSiu-kái

Mathers sī 1972 nî 10 goe̍h 17 tī Missouri ê St. Joseph chhut-sì--ê. I sī pē-bú Marshall Bruce Mathers kap Deborah Rae "Debbie" Nelson î-it ê hāu-seⁿ. Debbie 17-hòe seⁿ Mathers, in goân-lâi tī chiú-koán chò im-ga̍k piáu-ián. Bruce tè-bé lî-khui bó-kiáⁿ, Eminem to̍h kap a-bú tī Missouri kap Michigan chi kan chia̍p-chia̍p sóa ūi.

Eminem sè-hàn sî ū chi̍t tōaⁿ sî-kan lóng tī tiong-hā kai-kip iû-kî sî Detroit ê o͘-lâng siā-lí oa̍h-tāng.