Eng-hiông Liân-bêng (英雄聯盟, League of Legends) sī iû Riot Games khai-hoat pēng hoat-hêng ê chi̍t khoán to-jîn sòaⁿ-téng chiàn-tàu kēng-ki-tiûⁿ iû-hì (MOBA), iû-hì sī bián-hùi bô͘-sek chìn-hêng pēng thê-kiong hù-hùi tō-kū ho̍k-bū.

Eng-hiông Liân-bêng