Eng-kok léng Hiong-káng

(Tùi Eng-kok ê Hiong-káng choán--lâi)

Eng-kok léng Hiong-káng (英國領香港, Eng-gí: British Hong Kong) sī Hiong-káng1841 nî kàu 1997 nî hō͘ Eng-kok thóng-tī ê sî-tāi.